MKB Werkplek Online

Hoewel een Professionele ICT afdeling met o.a. Gecertificeerde Systeembeheerder(s) de beste oplossing is om de computersystemen bij u draaiend te houden kiezen met name het Midden en Klein Bedrijf (MKB) maar ook veel grotere bedrijven ervoor om dit soort ICT diensten uit te besteden aan leveranciers van zogenaamde Cloud diensten.

Deze Cloud diensten kunnen bestaan uit bijv. opslag (storage) in de Cloud, maar ook kunnen bepaalde (bedrijfs-) applicaties die voorheen lokaal werden geïnstalleerd en onderhouden in zijn geheel of gedeeltelijk bij een aanbieder van Cloud diensten draaien, zodat uw eigen ICT afdeling daar niet meer voor verantwoordelijk is.

Te denken valt aan Boekhoudsoftware, Klant Management systemen, maar ook aan bijv. E-mail en andere communicatie platformen waarbij met name het Server gedeelte niet meer lokaal wordt geïnstalleerd, maar in de vorm van een abonnement wordt afgenomen bij een provider van een dergelijke Cloud dienst.

Wij zijn gespecialiseerd in Cloud diensten die nog een stapje verder gaan dan het bovenstaande, want wij bieden een compleet platform (gebaseerd op Microsoft Windows Server en Workstation) in de Cloud aan in de vorm van onze werkplek in de Cloud.

Hierbij bevinden niet alleen uw applicaties en bijbehorende data zich in de Cloud, maar zelfs uw complete werk computer (Werkstation) draait dan niet meer lokaal, maar bij ons op de Servers.

Stelt u zich eens voor welke voordelen dit voor u en uw medewerkers oplevert. U kunt namelijk vanaf iedere plek met een internetaansluiting aan het werk op uw computer van de zaak.

Voor mensen die bekend zijn met het fenomeen van de zogenaamde "roaming profiles": dit gaat nog een stuk verder qua flexibiliteit.

U kunt begrijpen dat uw ICT afdeling in het geval van een Werkplek Online zelfs nog minder te doen zal hebben dan in het geval van alleen Storage of enkele Applicaties in de Cloud. 

Deze werkplek in de Cloud is daarom ook een prima alternatief *) voor bedrijven waar een ervaren en gecertificeerde Systeembeheerder ontbreekt of waar de financiele middelen niet toereikend zijn om dergelijke vakmensen (part-time of full-time) in dienst te nemen.

Wat vaak gebeurt bij MKB bedrijven is dat men zelf Systeembeheerder gaat spelen of dit overlaat aan een hobbyist of iets dergelijks.
Dat kan tot op zekere hoogte goed gaan, aangezien vele mensen wel over enige basis computerkennis beschikken en sommigen zelfs wat meer dan anderen.
Soms wordt de rol van Systeembeheerder uitbesteed aan "die medewerker die wel handig is met Word en Excel en ook thuis wat met computers doet".
Ook denkt men vaak ten onrechte dat de dienstverlener die een website voor het bedrijf heeft gemaakt  ook wel verstand zal hebben van zaken als hosting/Internet Domeinen, alsook zakelijke email adressen en computers/netwerkbeheer in het algemeen, wat meestal niet het geval is.
Wat men in de praktijk veel ziet in bovengenoemde gevallen is dat men door de vele "computerstoringen" en andere problemen vaak nieteens meer aan ondernemen toekomt, dan wel  kostbare tijd verloren gaat die liever aan het eigenlijke ondernemen had kunnen worden besteed.
Irritaties lopen op en alles en iedereen (inclusief de hard- en software) krijgt de schuld, maar uiteindelijk bent u als directeur/eigenaar van een MKB bedrijf daar zelf verantwoordelijk voor door de (verkeerde) keuzes die u heeft gemaakt op het gebied van de ICT dienstverlening.

Goede dienstverlening op het gebied van systeembeheer heeft uiteraard een prijskaartje.
De aanschaf,  installatie-, configuratie- en onderhoudskosten van een goed werkend (lokaal) computersysteem/bedrijfsnetwerk is niet goedkoop.
Voor met name MKB bedrijven is de aanschaf van professionele ICT apparatuur/hardware en (legale) software vaak al een te hoge drempel.
Nog belangrijker (en veel duurder) dan de hard- en software is het in dienst nemen of inhuren van gekwalificeerd ICT personeel, maar daarop wordt helaas nog vaker bezuinigd.
Wat heeft u aan al die dure computers, servers en andere apparatuur als u geen personeel heeft die ervoor kan zorgen dat alles vlekkeloos werkt? 

Overigens hebben ook grotere bedrijven moeite met het draaiend houden van hun computersystemen, omdat verantwoordelijke managers in veel gevallen zelf nooit of nauwelijks uitvoerend ICT-er (Systeembeheerder of Programmeur) zijn geweest, maar wel sturing en leiding moeten geven aan uitvoerend ICT personeel (wat al dan niet gekwalificeerd is).
Zelfs een ISO certificering, waarbij het o.a. een vereiste is dat het bedrijf uitsluitend met (Microsoft)  gecertificeerd personeel werkt is niet in alle gevallen voldoende om problemen te voorkomen als de betreffende manager zelf nooit is gecertificeerd en "op de vloer" heeft gewerkt.

Vaak gaat kennis over het bestaande ICT bedrijfs netwerk deels (of in zijn geheel) verloren als de Systeembeheerder(s) die het ooit opgezet hebben vertrekken zonder duidelijke documentatie achter te laten, of soms uit pure baldadigheid (rancune) deze gegevens niet willen verstrekken.
Met zelf ontwikkelde bedrijfstoepassingen (programmeerwerk op maat) is het vaak nog bedroevender gesteld, want als de ontwikkelaar daarvan vertrokken is weet meestal helemaal niemand meer hoe de betreffende applicatie (waar vaak nog dagelijks gebruik van wordt gemaakt) werkt of gewijzigd kan worden en moet er een compleet nieuwe (en dus dure) oplossing ontwikkeld worden.
Dit laatste gebeurd met name met een bedrijfs Website, wat in feite ook een stukje software op maat is.
In dit geval deelt de ontwikkelaar (Webdesigner) vrijwel nooit zijn of haar kennis met de opdrachtgever en moet de complete website opnieuw ontwikkeld worden zodra de wegen zich scheiden, 

Een ander goed voorbeeld van het bovenstaande zijn de oude mainframes waar de onderliggende systemen van (oude) banken op draaien:
Men werkt nog met apparatuur en technieken van meer dan 30 jaar oud, maar geen van de managers heeft voldoende kennis (of het lef) om het systeem te vervangen/migreren met als gevolg dat er elk jaar miljoenen Euro's worden uitgegeven aan gespecialiseerd personeel (en bedrijven als IBM) om de (sterk verouderde) apparatuur draaiende te houden.
Niemand weet dus eigenlijk hoe het complexe bestaande ICT netwerk (van Legacy systemen) vervangen moet worden door een nieuw systeem.
Als een volledig nieuwe opbouw van de lokale ICT infrastructuur uiteindelijk echt noodzakelijk is en niet meer uitgesteld kan worden is dat vanzelfsprekend erg duur.
Bovenstaande voorbeeld is ook van toepassing/herkenbaar voor kleinere bedrijven zoals die in het MKB, al zal het daar om andere systemen gaan dan die bij banken.

Rechstreeks gevolg is dat bedrijven (daar waar mogelijk) bij het opbouwen van een nieuwe infrastructuur tegenwoordig vaak overgaan op Cloud diensten, omdat de initiele kosten relatief laag zijn ten opzichte van een volledig nieuw lokaal bedrijfsnetwerk en omdat zij flexibeler willen zijn voor veranderingen dan in het verleden.
 
Zoals eerder genoemd vormt de aanschaf van goede soft- en hardware (met name voor kleine MKB bedrijven) vaak al een te hoge financiele drempel en soms denkt men met een PC die in de aanbieding was bij de Mediamarkt of de Aldi uit de voeten te kunnen.
Als dan blijkt dat er toch een Professional of Business versie van Windows nodig is en wellicht ook een Windows Server versie, dan kiezen sommige kleinere bedrijven er ook wel voor om dit illegaal te downloaden en de installatie te laten verrichten door die "handige" medewerker of hobbyist die vaak thuis met computer bezig is (vaak alleen maar met spelletjes, maar dat wordt gemakshalve vergeten ;-).
 
Bovenstaand scenario is natuurlijk vragen om problemen en de hoge kosten die dit naderhand met zich meebrengt zijn niet te overzien.
 
Wat wij als oplossing kunnen bieden is het volgende:


Wij bieden net als bijvoorbeeld onze grote concurrent KPN een werkplek Online aan, maar bij ons liggen de kosten een lager, krijgt u maatwerk en betere persoonlijke service.
 
Wij zijn net als de MKB bedrijven die wij bedienen een relatief klein bedrijf met een platte organisatie en hoeven dus geen dure managers, gebouwen en reclame uitingen te betalen zoals bij KPN of andere concurrenten het geval is.
 
Bij ons gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.


*)  Cloud oplossingen zijn een prima alternatief, maar het allerbeste/snelste blijft nog een lokaal computersysteem.
Internetverbindingen zijn namelijk niet zo snel als een lokaal netwerk en dat zal altijd wel zo blijven.
Ter illustratie: de snelste (glasvezel) internetverbindingen zijn momenteel in theorie 100 Mbit (maar deze snelheid wordt in de praktijk vrijwel nooit gehaald).
Lokale netwerken zijn in de praktijk 1 Gbit (wat 10 keer zo snel is) of zelfs hoger en de juiste netwerk/ systeembeheerders kunnen er ook voor zorgen dat deze snelheid daadwerkelijk wordt gehaald.
Aangezien de de snelheid van het netwerk de "bottleneck" voor de performance van een machine op afstand is (wat de Cloud werkplek in feite is), zal een werkplek in de Cloud altijd langzamer (minder responsief) zijn dan een lokaal systeem.
Een sneller alternatief waarbij u nauwelijks iets van de vertraging door het internet zult merken is een Private Cloud oplossing.
De "Privé Cloud" wordt in dat geval met behulp van Virtualisatie op uw lokale LAN netwerk geimplementeerd (wat zoals gezegd nog altijd vele malen sneller is dan het Internet).
Uiteraard kunnen wij een dergelijke Private Cloud oplossing ook aanbieden (sterker nog: het heeft onze voorkeur).
Tenslotte kunnen wij ook het systeembeheer voor u verzorgen op de traditionele manier met "normale" (fysieke) werkplekken/machines, wat de allerbeste oplossing blijft, maar waar ook de hoogste kosten aan verbonden zijn per werkplek per maand ( u moet dan rekenen op prijzen vanaf ongeveer 100 euro per werkplek per maand, of u kunt ons op uur basis inhuren en dan moet u denken aan een basistarief van 50 euro per uur exclusief BTW).